Program celoživotního učení

V roce 2012 jsme v Programu celoživotního učení obdrželi grant v rámmci Projektu partnerství Leonardo da Vinci. ZOD Žichlínek se stalo partnerem Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun. Našemi dalšími partnery se s staly střední škola z Chorvatského města Vinkovci a střední školy z ostrovů Tahaa a Raiatea z Francouzské polynésie. Francouzskou Polynesii jsme navštívili 2. - 11. 6 2013 a Chorvatsko 6. - 10. 2013. Partnerské školy navštívili naše družstvo v roce 2012.